Matematika

kat.br.OPREMACIJENA
BEZ PDV-A
9091Ormarić za geometrijski pribor  50x110 cm ( bez pribora )592,00 kn
9091-KPL1Komplet pribor drveni (trokut 60°, trokut 45°, ravnalo, kutomjer, šestar 1 vakum)561,00 kn
9091-KPL2Komplet pribor plastični (trokut 60°, trokut 45°, ravnalo, kutomjer, šestar 1 vakum)267,00 kn
9091-KPL3Komplet pribor plastični magnetni (trokut 60°, trokut 45°, ravnalo, kutomjer, šestar 1 vakum)340,00 kn
9094ATrokut za školsku ploču 60° drveni85,00 kn
9094BTrokut za školsku ploču 45° drveni85,00 kn
9095Ravnalo za školsku ploču drveno77,00 kn
9096Kutomjer za školsku ploču drveni89,00 kn
9093Šestar za školsku ploču drveni225,00 kn
9093-3VŠestar za školsku ploču drveni - 3 vakuma243,00 kn
9100ATrokut za školsku ploču 45° PVC magnetni65,00 kn
9100BTrokut za školsku ploču 60° PVC magnetni65,00 kn
9101Kutomjer za školsku ploču PVC magnetni65,00 kn
9102Ravnalo za školsku ploču PVC magnetno65,00 kn
9103AŠestar za školsku ploču PVC 1 vakum(demonstracijski)80,00 kn
9103BŠestar za školsku ploču PVC 3 vakuma
za sve vrste markera i kreda 
244,00 kn
9105ATrokut za školsku ploču 45° PVC 50,00 kn
9105BTrokut za školsku ploču 60° PVC50,00 kn
9106Kutomjer za školsku ploču PVC50,00 kn
9107Ravnalo za školsku ploču PVC 37,00 kn

 

DRVENA GEOMETRIJSKA TIJELA

kat.br.OPREMACIJENA
BEZ PDV-A
9135-5Modeli geometrijskih tijela drveni 5 kom300,00 kn
9135-7Modeli geometrijskih tijela drveni 7 kom400,00 kn

 

KOMPLETI OSNOVNIH GEOMETRIJSKIH MODELA

kat.br.OPISCIJENA
BEZ PDV-A
641-241-SKKomplet od 14 komada geometrijskih tijela u čvrstom plastičnom kovčegu za transport i pohranu.1.617,00 kn
641-241-SK10Komplet od 10 komada geometrijskih tijela u kovčegu1.092,00 kn
641-241-SAKomplet od 14 komada geometrijskih tijela1.490,00 kn

 

KOMPLETI PRAZNIH GEOMETRIJSKIH MODELA

kat.br.OPISCIJENA
BEZ PDV-A
641-305Komplet od 6 komada geometrijskih tijela s visinskom niti u kovčegu1.386,00 kn
641-11-SKKomplet od 5 komada Platonovih tijela u kovčegu751,00 kn
641-11-SAKomplet od 5 komada Platonovih tijela578,00 kn
641-24Set od 6 komada modela kristala s osovinskim nitima u boji1.943,00 kn
641-240-SBKomplet od 9 komada geometrijskih tijela u transparentnoj boj1.502,00 kn
641-240-SAKomplet od 9 komada geometrijskih tijela1.051,00 kn
641-240-SBKKomplet od 9 komada geometrijskih tijela kao u kompletu 641-240-SA u plastičnom kovčegu za transport i pohranu.1.628,00 kn
641-972Komplet od 3 komada kosih geometrijskih tijela717,00 kn
641-240-SKKomplet od 9  prozirnih komada geometrijskih tijela kao u kompletu 641-240-SA u plastičnom kovčegu za transport i pohranu.1.213,00 kn

 

KOMPLETI GEOMETRIJSKIH MODELA S MREŽOM POVRŠINE

kat.br.OPISCIJENA
BEZ PDV-A
641-304Komplet od 5 komada Platonovih tijela s mrežom površine u kovčegu1.490,00 kn
641-303Komplet od 9 modela s mrežom površine u kovčegu2.599,00 kn
641-300Komplet od 5 komada tijela s mrežom površine (osnovni komplet) u kovčegu1.353,00 kn
641-302Komplet od 5 komada s mrežama površine u kovčegu1.652,00 kn

 

KOMPLETI GEOMETRIJSKIH MODELA S PRESJEKOM

kat.br.OPIS CIJENA 
BEZ PDV-A
641-17-SKKomplet od 6 prizmi u kovčegu1.560,00 kn
641-900-SAKomplet od 8 geometrijskih tijela s pomičnim diagonalnim presjekom1.964,00 kn
641-900-SKKomplet od 8 tijela kao u 641-900-SA u kovčegu2.149,00 kn
641-245-SAKomplet od 6 tijela s presjecima1.386,00 kn
641-245-SKKomplet od 6 tijela s presjecima u kovčegu1.502,00 kn
641-745Komplet modela za određivanje presjeka ravnine2.645,00 kn
641-941-SAMini set od 7 geometrijskih tijela s izmjenjivim presjekom za učenike520,00 kn

 

GEOMETRIJSKI MODELI – KOCKE I POLIEDRI

kat.br.OPISCIJENA
BEZ PDV-A
641-2Kocka, s tri izmjenjive piramide jednakih dimenzija474,00 kn
641-151Kocka sa šestokutnom presjekom ravnine255,00 kn
641-226Kocka s pomičnim pravokutnim presjekom208,00 kn
641-509Kocka s  pomičnim dijagonalnim presjecima370,00 kn
641-37Kocka s prikazom formule (a + b)3509,00 kn
641-936-EKocka s kubičnim decimetrima 1393,00 kn
641-927Tetraedar unutar heksaedra359,00 kn
641-41Oktaedar unutar heksaedra589,00 kn
641-928Dodekaedar unutar heksaedra543,00 kn
641-36-NKocka s kubičnim decimetrima 2243,00 kn
641-929Ikosaedar unutar heksaedra532,00 kn
641-942Nepravilna piramida unutar kocke358,00 kn
641-943Pravilna piramida unutar kocke324,00 kn
641-936-ZKocka s kubičnim decimetrima 3278,00 kn
641-514Kocka, rastavljiva u četiri prizme jednakih stranica647,00 kn
641-932-ZKocka, rastavljiva u šest jednakih piramida624,00 kn
641-144Piramida u ikosaedaru405,00 kn
641-145Piramida u dodekaedru405,00 kn
641-263Dodekaedar s unutarnjim heksaedrom312,00 kn
641-693Piramida u rombododekaedru474,00 kn
641-11-AOOktaedar s zatvorenim stranicama266,00 kn
641-11-OOktaedar s zatvorenim stranicama, proziran197,00 kn
641-11-HKocka s zatvorenim stranicama, prozirna197,00 kn
641-39Dodekaedar s zatvorenim stranicama, proziran324,00 kn
641-39-ADodekaedar s zatvorenim stranicama, proziran, s mrežom površine382,00 kn
641-11-TTetraedar s zatvorenim stranicama197,00 kn
641-40Poliedar (oktaedar +heksaedar)324,00 kn
641-38Ikosaedar s zatvorenim stranicama312,00 kn
641-38-AIkosaedar s zatvorenim stranicama i mrežom površine370,00 kn
641-32Kocka s odvojivom mrežom površine370,00 kn
641-220Tetraedar s odvojivom mrežom površine243,00 kn
641-218Tetraedar s pomičnom okomicom197,00 kn
641-141Tetraedar s okomicama u boji266,00 kn
641-143Kocka s dijagonalama i okomicama u boji359,00 kn
641-142Oktaedar s osima u boji255,00 kn
641-272Kocka sa segmentima piramide474,00 kn
641-641Romboedar, tri boje, zatvoreni220,00 kn
641-271Trapezna kocka312,00 kn

 

GEOMETRIJSKI MODELI – PRIZME

kat.br.OPISCIJENA
BEZ PDV-A
641-213Kvadratna prizma s odvojivom mrežom površine231,00 kn
641-3-GTrokutna pravilna prizma s tri odvojive piramide509,00 kn
641-3-UTrokutna prizma nejednakih stranica i tri odvojive piramide532,00 kn
641-275Pravokutna prizma s pomičnom mrežom površine405,00 kn
641-926-3ZTrokutna prizma s dijagonalom335,00 kn
641-926-4Z-1Kvadratna prizma s odvojivom pravokutnom dijagonalom255,00 kn
641-926-4Z-2Kvadratna prizma s odvojivom trokutastom dijagonalom255,00 kn
641-926-5ZPeterokutna prizma s odvojivom dijagonalom300,00 kn
641-926-6ZŠesterokutna prizma s odvojivom dijagonalom300,00 kn
641-3-PTrokutasta prizma s odvojivom piramidom393,00 kn
641-505Kvadratna prizma s odvojivim dijagonalnim dijelom208,00 kn
641-506Trokutasta prizma s odvojivim okomitim dijelom.278,00 kn
641-507Pravokutna prizma s odvojivom dijagonalnim dijelom312,00 kn
641-17-3Trokutasta prizma s kosim presjekom208,00 kn
641-17-4Kvadratna prizma s kosim presjekom231,00 kn
641-17-DKvadratna prizma s trokutastom dijagonalom255,00 kn
641-17-6Šesterokutna prizma s kosim presjekom208,00 kn
641-18-ETrokutasta prizma s dva dijagonalna presjeka324,00 kn
641-17-5Peterostrana prizma s kosim presjekom231,00 kn
641-202-PKvadratna prizma s unutarnjom piramidom i dva horizontalna presjeka462,00 kn
641-210Kvadratna prizma s pokretnom osnom niti231,00 kn
641-221Kvadratna kosa prizma s osnom niti220,00 kn
641-152Pravokutna prizma, sve strane zatvorene231,00 kn
641-270Paralelopiped347,00 kn
641-224Spojene kvadratne prizme289,00 kn

 

GEOMETRIJSKI MODELI –  PIRAMIDE

kat.br.OPISCIJENA
BEZ PDV-A
641-213Kvadratna prizma s odvojivom mrežom površine231,00 kn
641-3-GTrokutna pravilna prizma s tri odvojive piramide509,00 kn
641-3-UTrokutna prizma nejednakih stranica i tri odvojive piramide532,00 kn
641-275Pravokutna prizma s pomičnom mrežom površine405,00 kn
641-926-3ZTrokutna prizma s dijagonalom335,00 kn
641-926-4Z-1Kvadratna prizma s odvojivom pravokutnom dijagonalom255,00 kn
641-926-4Z-2Kvadratna prizma s odvojivom trokutastom dijagonalom255,00 kn
641-926-5ZPeterokutna prizma s odvojivom dijagonalom300,00 kn
641-926-6ZŠesterokutna prizma s odvojivom dijagonalom300,00 kn
641-3-PTrokutasta prizma s odvojivom piramidom393,00 kn
641-505Kvadratna prizma s odvojivim dijagonalnim dijelom208,00 kn
641-506Trokutasta prizma s odvojivim okomitim dijelom.278,00 kn
641-507Pravokutna prizma s odvojivom dijagonalnim dijelom312,00 kn
641-17-3Trokutasta prizma s kosim presjekom208,00 kn
641-17-4Kvadratna prizma s kosim presjekom231,00 kn
641-17-DKvadratna prizma s trokutastom dijagonalom255,00 kn
641-17-6Šesterokutna prizma s kosim presjekom208,00 kn
641-18-ETrokutasta prizma s dva dijagonalna presjeka324,00 kn
641-17-5Peterostrana prizma s kosim presjekom231,00 kn
641-202-PKvadratna prizma s unutarnjom piramidom i dva horizontalna presjeka462,00 kn
641-210Kvadratna prizma s pokretnom osnom niti231,00 kn
641-221Kvadratna kosa prizma s osnom niti220,00 kn
641-152Pravokutna prizma, sve strane zatvorene231,00 kn
641-270Paralelopiped347,00 kn
641-224Spojene kvadratne prizme289,00 kn

 

GEOMETRIJSKI MODELI – STOŽAC

kat.br.OPISCIJENA
BEZ PDV-A
641-213Kvadratna prizma s odvojivom mrežom površine231,00 kn
641-3-GTrokutna pravilna prizma s tri odvojive piramide509,00 kn
641-3-UTrokutna prizma nejednakih stranica i tri odvojive piramide532,00 kn
641-275Pravokutna prizma s pomičnom mrežom površine405,00 kn
641-926-3ZTrokutna prizma s dijagonalom335,00 kn
641-926-4Z-1Kvadratna prizma s odvojivom pravokutnom dijagonalom255,00 kn
641-926-4Z-2Kvadratna prizma s odvojivom trokutastom dijagonalom255,00 kn
641-926-5ZPeterokutna prizma s odvojivom dijagonalom300,00 kn
641-926-6ZŠesterokutna prizma s odvojivom dijagonalom300,00 kn
641-3-PTrokutasta prizma s odvojivom piramidom393,00 kn
641-505Kvadratna prizma s odvojivim dijagonalnim dijelom208,00 kn
641-506Trokutasta prizma s odvojivim okomitim dijelom.278,00 kn
641-507Pravokutna prizma s odvojivom dijagonalnim dijelom312,00 kn
641-17-3Trokutasta prizma s kosim presjekom208,00 kn
641-17-4Kvadratna prizma s kosim presjekom231,00 kn
641-17-DKvadratna prizma s trokutastom dijagonalom255,00 kn
641-17-6Šesterokutna prizma s kosim presjekom208,00 kn
641-18-ETrokutasta prizma s dva dijagonalna presjeka324,00 kn
641-17-5Peterostrana prizma s kosim presjekom231,00 kn
641-202-PKvadratna prizma s unutarnjom piramidom i dva horizontalna presjeka462,00 kn
641-210Kvadratna prizma s pokretnom osnom niti231,00 kn
641-221Kvadratna kosa prizma s osnom niti220,00 kn
641-152Pravokutna prizma, sve strane zatvorene231,00 kn
641-270Paralelopiped347,00 kn
641-224Spojene kvadratne prizme289,00 kn

 

GEOMETRIJSKI MODELI – VALJAK

kat.br.OPISCIJENA
BEZ PDV-A
641-213Kvadratna prizma s odvojivom mrežom površine231,00 kn
641-3-GTrokutna pravilna prizma s tri odvojive piramide509,00 kn
641-3-UTrokutna prizma nejednakih stranica i tri odvojive piramide532,00 kn
641-275Pravokutna prizma s pomičnom mrežom površine405,00 kn
641-926-3ZTrokutna prizma s dijagonalom335,00 kn
641-926-4Z-1Kvadratna prizma s odvojivom pravokutnom dijagonalom255,00 kn
641-926-4Z-2Kvadratna prizma s odvojivom trokutastom dijagonalom255,00 kn
641-926-5ZPeterokutna prizma s odvojivom dijagonalom300,00 kn
641-926-6ZŠesterokutna prizma s odvojivom dijagonalom300,00 kn
641-3-PTrokutasta prizma s odvojivom piramidom393,00 kn
641-505Kvadratna prizma s odvojivim dijagonalnim dijelom208,00 kn
641-506Trokutasta prizma s odvojivim okomitim dijelom.278,00 kn
641-507Pravokutna prizma s odvojivom dijagonalnim dijelom312,00 kn
641-17-3Trokutasta prizma s kosim presjekom208,00 kn
641-17-4Kvadratna prizma s kosim presjekom231,00 kn
641-17-DKvadratna prizma s trokutastom dijagonalom255,00 kn
641-17-6Šesterokutna prizma s kosim presjekom208,00 kn
641-18-ETrokutasta prizma s dva dijagonalna presjeka324,00 kn
641-17-5Peterostrana prizma s kosim presjekom231,00 kn
641-202-PKvadratna prizma s unutarnjom piramidom i dva horizontalna presjeka462,00 kn
641-210Kvadratna prizma s pokretnom osnom niti231,00 kn
641-221Kvadratna kosa prizma s osnom niti220,00 kn
641-152Pravokutna prizma, sve strane zatvorene231,00 kn
641-270Paralelopiped347,00 kn
641-224Spojene kvadratne prizme289,00 kn

 

GEOMETRIJSKI MODELI – KUGLE

kat.br.OPISCIJENA
BEZ PDV-A
641-970Kugla s odvojivom mrežom površine. Model za izračun kugle, dvobojan, koji se sastoji od 16 trostranih...1.768,00 kn
641-681Kugla s unutarnjim tetraedrom i dijagonalnim nitima. Promjer 120 mm370,00 kn
641-682Kugla s unutarnjim oktaedrom i dijagonalnim nitima. Promjer 120 mm405,00 kn
641-683Kugla s unutarnjim heksaedrom i dijagonalnim nitima. Promjer: 100 mm428,00 kn
641-515Kugla s proširenom ekvatorijalnom ravninom i skalom. Promjer: 100 mm197,00 kn
641-27Kugla s odvojivim vrhom. Promjer: 120 mm324,00 kn
641-27GKugla s odvojivim vrhom. Promjer: 240 mm.682,00 kn
641-241KKugla (prozirna), model volumena. Promjer: 100 mm150,00 kn
641-29Polukugla s djelovima u boji i odvojivim sfernim trokutom. Promjer: 120 mm359,00 kn
641-29GPolukugla s djelovima u boji i odvojivim sfernim trokutom. Promjer: 240 mm786,00 kn
641-241K1Kugla (prozirna), model volumena. Promjer: 120 mm162,00 kn
641-684Polukugla, trodjelna. Promjer: 120 mm.659,00 kn
641-684GPolukugla, trodjelna. Promjer: 240 mm.1.386,00 kn
641-241HKPolukugla (prozirna) model volumena. Promjer: 120 mm116,00 kn
641-25Polukugla i Eulerov trokut. Promjer: 120 mm347,00 kn
641-25GPolukugla i Eulerov trokut. Promjer: 240 mm809,00 kn
641-28Polukugla s odvojivim dijelom. Promjer: 120 mm335,00 kn
641-28GPolukugla s odvojivim dijelom. Promjer: 240 mm774,00 kn
641-125Polukugla s okomitim i vodoravnim presjekom. Promjer: 120 mm335,00 kn
641-125GPolukugla s okomitim i vodoravnim presjekom. Promjer: 240 mm693,00 kn
641-126Polukugla s okomitim presjekom i odvojivim dijelom. Promjer: 120 mm520,00 kn
641-126GPolukugla s okomitim presjekom i odvojivim dijelom. Promjer: 240 mm1.098,00 kn
641-228Kugla ekvatorijalnim presjekom i odvojivim okomitim presjekom. Promjer: 120 mm226,00 kn
641-228GKugla ekvatorijalnim presjekom i odvojivim okomitim presjekom. Promjer: 240 mm647,00 kn
641-211Kugla s ekvatorijalnim presjekom, aksijalnom niti i piramidom od 1 cm. Promjer: 120 mm289,00 kn
641-264Polukugla s objašnjenjem koordinata na kugli. Promjer: 120 mm.682,00 kn
641-23Pravilan trokut kugle, koji se rasklapa u običnu ravninu. Stranice: 230 mm509,00 kn
641-746Model za prikaz dužine i širine. Model globusa s dvije unutarnje polukugle...1.768,00 kn
641-975Model globusa s označenim geografskim  dužinama i širinama, sjevernom i južnom obratnicom ...889,00 kn
641-973Model globusa bez mjerila. Po globusu se može pisati izbrisivim markerima ili kredom.589,00 kn
641-715Polukugla s trostranom prizmom, četverostranom prizmom, šestostranom prizmom ...786,00 kn
641-719Spoj polukugle i valjka s označenim linijama sjecišta.715,00 kn

 

ROTIRAJUĆI MODELI

kat.br.OPISCIJENA
BEZ PDV-A
641-14Rotacijski model hiperboloida382,00 kn
641-15Rotacijski model paraboloida382,00 kn
641-685Rotacijski model s diskovima474,00 kn
641-686Model s rotirajućim trokutima682,00 kn
641-687Rotacijski model koji stvara stožac393,00 kn
641-688Rotacijski model koji stvara sferu369,00 kn
641-689Rotacijski model spljošten na polovima (elipsoid)369,00 kn
641-690Rotacijski model s izduženim elipsoidom369,00 kn
641-691Hiperboloid s rotacijim dvaju listova428,00 kn
641-700DStativ za rotacijske modele278,00 kn
641-701Uređaj za rotacije modela451,00 kn

 

KOMPLETI I DIJELOVI ZA SLAGANJE

kat.br.OPISCIJENA
BEZ PDV-A
641-ES03Komplet za geometrijske konstrukcije1.459,00 kn
641-ES01Komplet  za geometrijsku gradnju učenički1.879,00 kn
641-ES02Osnovnikomplet za geometrijsku gradnju1.249,00 kn
641-ES09Gumice u paketima od 150 g42,00 kn
641-ES04Jednakostranični trokuti, 10 kom, prozirni53,00 kn
641-ES04-FJednakostranični trokuti, 10 kom., u boji69,00 kn
641-ES05Istokračni trokut, 12 kom, proziran58,00 kn
641-ES05-FIstokračni trokut, 12 kom, u boji74,00 kn
641-ES06Kvadrat, 10 kom., proziran53,00 kn
641-ES06-FKvadrat, 10 kom., u boji69,00 kn
641-ES07Pravokutnik, 10 kom., proziran58,00 kn
641-ES07-FPravokutnik, 10 kom., u boji74,00 kn
641-ES08Peterokut, 12 kom., proziran58,00 kn
641-ES08-FPeterokut, 12 kom., u boji74,00 kn

 

3-D KOORDINATNI SUSTAV I MODEL VEKTORA

kat.br.OPISCIJENA
BEZ PDV-A
641-ES03Komplet za geometrijske konstrukcije1.459,00 kn
641-ES01Komplet  za geometrijsku gradnju učenički1.879,00 kn
641-ES02Osnovnikomplet za geometrijsku gradnju1.249,00 kn
641-ES09Gumice u paketima od 150 g42,00 kn
641-ES04Jednakostranični trokuti, 10 kom, prozirni53,00 kn
641-ES04-FJednakostranični trokuti, 10 kom., u boji69,00 kn
641-ES05Istokračni trokut, 12 kom, proziran58,00 kn
641-ES05-FIstokračni trokut, 12 kom, u boji74,00 kn
641-ES06Kvadrat, 10 kom., proziran53,00 kn
641-ES06-FKvadrat, 10 kom., u boji69,00 kn
641-ES07Pravokutnik, 10 kom., proziran58,00 kn
641-ES07-FPravokutnik, 10 kom., u boji74,00 kn
641-ES08Peterokut, 12 kom., proziran58,00 kn
641-ES08-FPeterokut, 12 kom., u boji74,00 kn
641-VM01Ovaj demonstracijski model prikazuje Kartezijev koordinatni sustav u kompletu koji se sastoji od...5.179,00 kn
641-VM02Radna ploča s koordinatama589,00 kn
641-VM03Koordinatni križ555,00 kn
641-VM04Teleskopski stativ462,00 kn
641-VM05Teleskopska strelica, mala174,00 kn
641-VM06Teleskopska strelica, velika208,00 kn
641-VM07Teleskopska strelica, kuka139,00 kn
641-VM08Univerzalni držač359,00 kn
641-VM09Komplet kukica69,00 kn
641-VM10Komplet gumenih niti81,00 kn

 

3-D GEOMETRIJA – TOČKE, LINIJE I RAVNINE U 3-D

ŠIFRAOPISCIJENA
BEZ PDV-A
641-ES03Komplet za geometrijske konstrukcije1.459,00 kn
641-ES01Komplet  za geometrijsku gradnju učenički1.879,00 kn
641-ES02Osnovnikomplet za geometrijsku gradnju1.249,00 kn
641-ES09Gumice u paketima od 150 g42,00 kn
641-ES04Jednakostranični trokuti, 10 kom, prozirni53,00 kn
641-ES04-FJednakostranični trokuti, 10 kom., u boji69,00 kn
641-ES05Istokračni trokut, 12 kom, proziran58,00 kn
641-ES05-FIstokračni trokut, 12 kom, u boji74,00 kn
641-ES06Kvadrat, 10 kom., proziran53,00 kn
641-ES06-FKvadrat, 10 kom., u boji69,00 kn
641-ES07Pravokutnik, 10 kom., proziran58,00 kn
641-ES07-FPravokutnik, 10 kom., u boji74,00 kn
641-ES08Peterokut, 12 kom., proziran58,00 kn
641-ES08-FPeterokut, 12 kom., u boji74,00 kn