Sportska oprema

RUKOMET    
GS1081RUKOMETNI GOL, METALNI, PROFIL VRATNICA 80 x 80 mm, PAR66308287.5
Dim. 300 x 200 cm, SA KONSTRUKCIJOM ZA MREŽU
VS7001RUKOMETNI GOL, ALUMINIJSKI, PROFIL VRATNICA 80 x 80 mm, Dim. 300 x 200 cm, SA KONSTRUKCIJOM ZA MREŽU PAR998512481.25
DUBINE 100/100 cm
GS1082RUKOMETNI GOL, ALUMINIJSKI, PROFIL VRATNICA 80 x 80 mm, Dim. 300 x 200 cm, SA KONSTRUKCIJOM ZA MREŽU PAR1163414542.5
DUBINE 110/135 cm, IHF CERTIFIKAT
GS1083RUKOMETNI GOL, DRVENI, PROFIL VRATNICA 80 x 80 mm, PAR75629452.5
Dim. 300 x 200 cm, SA KONSTRUKCIJOM ZA MREŽU
GS1084MINI RUKOMETNI GOL, ALUMINIJSKI, PROFIL VRATNICA 80 x PAR76069507.5
80 mm, Dim. 240 x 160 cm, SA KONSTRUKCIJOM ZA MREŽU
DUBINE 100/100 cm
RS508PPMREŽA ZA RUKOMET SA ZAVJESOM, DEBLJINE 3 mm, Dim. PAR783978.75
3,00 x 2,00 m, DUBINA 1,00/1,00 m, BOJA: BIJELA,
POLIPROPILEN
RS509PPMREŽA ZA RUKOMET SA ZAVJESOM, DEBLJINE 6 mm, Dim. PAR11931491.25
3,00 x 2,00 m, DUBINA 1,00/1,00 m, BOJA: BIJELA,
POLIPROPILEN
RS510MREŽA ZA RUKOMET SA ZAVJESOM, DEBLJINE 6 mm, Dim. PAR12121515
3,00 x 2,00 m, DUBINA 1,10/1,35 m, BOJA: BIJELA,
POLIPROPILEN
RS3315000MREŽA ZA MINI RUKOMET, DEBLJINE 3 mm, Dim. 240 x 160 cm, DUBINA 1,00/1,00 m, BOJA: BIJELA, POLIPROPILENPAR517646.25
7