Stolni tenis

STOLNI TENIS    
STOLOVI ZA STOLNI TENIS - UNUTARNJI - INDOOR
STOLOVI ZA STOLNI TENIS - VANJSKI - OUTDOOR
S1-12i/S1-STOL ZA STOLNI TENIS, DEBLJINA PLOČE 19 mm, KOMPLET KOM16902112.5
13iSA MREŽICOM I DRŽAČEM, PRIJEVOZNI
S1-26i/S1-STOL ZA STOLNI TENIS, DEBLJINA PLOČE 16 mm, KOMPLET KOM17792223.75
27iSA MREŽICOM I DRŽAČEM, PRIJEVOZNI
S3-46i/S3-STOL ZA STOLNI TENIS, DEBLJINA PLOČE 19 mm, KOMPLET KOM21352668.75
47iSA MREŽICOM I DRŽAČEM, PRIJEVOZNI
S3-72i/S3-STOL ZA STOLNI TENIS, DEBLJINA PLOČE 19 mm, SA KOM24023002.5
73iMETALNIM OKVIROM 36 mm, KOMPLET SA MREŽICOM I
DRŽAČEM, PRIJEVOZNI
S5-72i/S5-STOL ZA STOLNI TENIS, DEBLJINA PLOČE 22 mm, KOMPLET KOM29353668.75
73iSA MREŽICOM I DRŽAČEM, PRIJEVOZNI
S6-52/S6-STOL ZA STOLNI TENIS, DEBLJINA PLOČE 22 mm, SA KOM40295036.25
53METALNIM OKVIROM 60 mm, KOMPLET SA MREŽICOM I
DRŽAČEM, PRIJEVOZNI
S7-12/S7-STOL ZA STOLNI TENIS, DEBLJINA PLOČE 25mm, KOMPLET KOM52106512.5
13SA MREŽICOM I DRŽAČEM, PRIJEVOZNI, ITTF APPROVED
S7-62/S7-STOL ZA STOLNI TENIS, DEBLJINA PLOČE 25mm, KOMPLET KOM46895861.25
63SA MREŽICOM I DRŽAČEM, PRIJEVOZNI, ITTF APPROVED
S1-12e/S1-STOL ZA STOLNI TENIS, DEBLJINA PLOČE 4 mm, KOMPLET SA KOM28923615
13eMREŽICOM I DRŽAČEM, PRIJEVOZNI
S3-46e/S3-STOL ZA STOLNI TENIS, DEBLJINA PLOČE 5 mm, KOMPLET SA KOM34734341.25
47eMREŽICOM I DRŽAČEM, PRIJEVOZNI
S6-66e/S6-STOL ZA STOLNI TENIS, DEBLJINA PLOČE 10 mm, KOMPLET KOM78499811.25
67eSA METALNOM MREŽICOM I DRŽAČEM, FIKSNI
REKETI, LOPTICE I MREŽICE17.4. OSTALA OPREMA
DSKC200DONIC - REKET ZA STOLNI TENIS CHAMPS 200, ZA KOM4860
OBRAMBENU IGRU, KONKAVNA I ERGONOMSKA DRŠKA,
PETEROSLOJNO DRVO 5B, DEBLJINA SPUŽVE 1,4 mm
DSKC300DONIC - REKET ZA STOLNI TENIS CHAMPS 300, ZA KOM5771.25
OBRAMBENU IGRU, KONKAVNA I ERGONOMSKA DRŠKA,
PETEROSLOJNO DRVO 5B, DEBLJINA SPUŽVE 1,5 mm, ITTF
APPROVED
DSKTT400DONIC - REKET ZA STOLNI TENIS TOP TEAM 400, ZA KOM7492.5
ALLROUND IGRU, ANATOMSKA DRŠKA, AVS, PETEROSLOJNO
DRVO 5V, DEBLJINA SPUŽVE 1,7 mm, ITTF APPROVED
DSKO500DONIC - REKET ZA STOLNI TENIS OVTCHAROV 500, ZA KOM99123.75
ALLROUND IGRU, KONKAVNA I ERGONOMSKA DRŠKA,
PETEROSLOJNO DRVO 5V, DEBLJINA SPUŽVE 1,8 mm, ITTF
APPROVED
DSKO700DONIC - REKET ZA STOLNI TENIS OVTCHAROV 700, ZA KOM187233.75
NAPADAČKU IGRU, KONKAVNA I ERGONOMSKA DRŠKA,
AVS, PETEROSLOJNO DRVO 5T, DEBLJINA SPUŽVE 2,0 mm,
ITTF APPROVED
DSKSS400DONIC - SET ZA STOLNI TENIS SOPO, 2 REKETA APPLEGREN 134167.5
LEVEL 400, ZA OBRAMBENU IGRU, KONKAVNA I
ERGONOMSKA DRŠKA, PETEROSLOJNO DRVO 5V, DEBLJINA
SPUŽVE 1,8 mm, ITTF APPROVED + 3 LOPTICE
GS1121DONIC - LOPTICA ZA STOLNI TENIS, TRENINGKOM3.54.38
DSKA3DONIC - LOPTICA ZA STOLNI TENIS, Mod. AVANTGARDE, GRT2936.25
PAKET 3/1, 3*
DSKS3DONIC - LOPTICA ZA STOLNI TENIS, Mod. SUPER, PAKET 3/1, GRT4455
3*, ITTF APPROVED
DSKCLIPDONIC - MREŽICA SA DRŽAČIMA ZA STOLNI TENIS TEAM KOM162202.5
CLIP ON
DSKFRIENDDONIC - MREŽICA SA DRŽAČIMA ZA STOLNI TENIS FRIENDKOM209261.25
GS1126MREŽICA ZA STOLNI TENIS, BEZ DRŽAČAKOM3948.75
2834STOLNI SEMAFOR 0-50KOM339423.75
GS1127PRESVLAKA ZA STOL Dim. 160 x 55-80 x H 150 cmKOM293366.25
GS1128OGRADA Dim. 233 x 70 cmKOM429536.25