Trampolini

TRAMPOLINI    
7004TRAMPOLIN Mod. OLIMPIC Ø 356 cm, VISINE 90 CM, KOM35134391.25
METALNA POCINČANA KONSTRUKCIJA, MEKANA ZAŠTITA
7009ZAŠTITNA MREŽA ZA TRAMPOLIN Art. 7004 SA METALNIM KOM36454556.25
NOSAČIMA
7010TRAMPOLIN Ø 137 cm, VISINA 25 cmKOM10891361.25
7011TRAMPOLIN Ø 98 cm, VISINA 25 cmKOM669836.25
7015TRAMPOLIN Dim. 110x110 cm, PODESIVE VISINE, BOČNE KOM43805475
ZAŠTITE
VS1708TRAMPOLIN Dim. 125x125 cm, PODESIVE VISINE, BOČNE KOM70118763.75
ZAŠTITE
VS1709TRAMPOLIN Dim. 125x125 cm, FIKSNA VISINA, BOČNE KOM44135516.25
ZAŠTITE